• Nederlands
    • Engels
FAQ2021-02-10T02:06:49+00:00

FAQ

Kan ik mijn bomen bezoeken?2021-01-27T10:21:57+00:00

Ja! We moedigen je aan om dit te doen! Mits je er met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets kunt komen: gebruik de gps-locaties om de bossen en je bomen te vinden. Plan je trip zorgvuldig en geniet ervan. We proberen onze bossen altijd op openbaar beschikbaar land aan te planten, zodat je ze kunt bezoeken. We moedigen je niet aan om een vlucht of auto te nemen om het bos te bezoeken. Is het te ver om er op een duurzaame manier te komen? Geniet dan digitaal van je bossen via onze updates en verhalen.

Hoeveel bomen moet ik planten?2021-01-27T10:22:03+00:00

Zoveel mogelijk natuurlijk. Heb je ooit gehoord van de geweldige Johnny Stryker? Hij plantte meer dan 2 miljoen bomen en is nog lang niet klaar. Een doorsnee Europeaan zou jaarlijks 47 bomen moeten planten om hun ecologische voetafdruk te compenseren. Ben jij doorsnee?

Kan dit klimaatverandering stoppen?2021-01-27T10:22:09+00:00

Bomen planten is een noodzakelijke stap om klimaatverandering tegen te gaan. We hebben enorme veranderingen nodig, en een daarvan is het herstel van onze bossen. Op heel veel meer manieren is echter actie nodig om onder de 1,5 graden temperatuurstijging te blijven.

Hoe meten we onze impact?2021-01-27T10:21:06+00:00

We volgen en publiceren al onze impact op onze website. Maar we gaan ook regelmatig onze bossen bezoeken en gebruiken wetenschappelijke modellen om het koolstofgehalte van bomen te schatten.

Zijn jullie een geregistreerde stichting?2021-01-27T10:22:20+00:00

Ja, we staan geregistreerd als een stichting in Nederland. Wij zijn geregistreerd als stichting onder de naam Stichting The Nature Network, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81170300. Treemendo is het belangrijkste project van de stichting. U kunt meer informatie over de stichting vinden op www.thenaturenetwork.nl.

Hoe zetten we je bijdragen in?2022-01-20T12:53:29+00:00

Als non-profit stichting gaat 100% van het geld naar onze missie. Al onze inkomsten gaan rechtstreeks naar het bereiken van ons doel: een sterk netwerk van bossen en mensen creëren. Onze winst wordt gemeten in impact, en dit wordt weerspiegeld in hoe we uw geld uitgeven. Transparantie en vertrouwen zijn daarbij kernwaarden van ons.

Hoe zorgt u ervoor dat de bomen worden beschermd?2021-01-27T11:16:36+00:00

We selecteren onze partners met veel zorg om ervoor te zorgen dat de bossen worden beschermd. Deze partners controleren de bossen regelmatig en zijn experts als het gaat om de zorg voor gezonde, diverse bossen.

Wat is het huidige tempo van ontbossing?2021-01-27T11:16:53+00:00

Jaarlijks worden wereldwijd 20 miljard bomen gekapt. In totaal worden er elk jaar slechts 10 miljard nieuwe bomen geplant. Het is geen hoge wiskunde: we verliezen in totaal nog steeds 10 miljard bomen. Er wordt echter wel wat vooruitgang geboekt an het is nog niet te laat om rond 2050 1 biljoen extra bomen te hebben.

Wat is de leeftijd van de bomen als ze worden geplant?2021-01-27T11:16:57+00:00

Afhankelijk van de locatie en de overlevingskansen van jonge bomen, worden de jonge boompjes geplant wanneer ze 4 tot 24 maanden oud zijn.

Hoe vaak worden de bossen gecontroleerd?2021-01-27T11:17:01+00:00

We werken samen met ervaren bosbouw-, en natuurorganisaties om ervoor te zorgen dat de locaties worden gecontroleerd en onderhouden. Naast het feit dat deze organisaties erg ervaren zijn gaat Treemendo ook op locatiebezoeken. In de nabije toekomst hopen we onze monitoring uit te breiden met geautomatiseerde sensoren. Volg ons om onze ontwikkelingen te volgen!

Wat gebeurt er als mijn boom sterft?2021-01-27T11:17:10+00:00

We streven naar een overlevingskans van de boom van 90% voor het eerste jaar, dit is internationaal een hoge norm binnen de bosbouw. De natuur is natuurlijk onvoorspelbaar en veel verschillende dingen kunnen bomen beïnvloeden, mede daarom zorgen onze partners ervoor dat de bomen worden gecontroleerd nadat ze geplant zijn. Ze controleren hun gezondheid en zorgen ervoor dat er indien nodig nieuwe bomen worden geplant. Mocht een van je bomen sterven, is dat (als er geen sprake is van ziekte bijvoorbeeld) simpelweg pech, maar ook onderdeel van een natuurlijk proces. Als er iets in de natuur sterft, heeft het toch een belangrijke rol in het bos. Als je er echter zeker van wilt zijn dat je boom het overleeft, raden we je aan een aantal verschillende bomen op verschillende locaties te kopen om het risico te spreiden;)

Hoeveel koolstof wordt opgeslagen in een boom?2021-01-27T11:18:10+00:00

De bladeren van een boom kunnen CO2 opnemen uit de lucht waarna het wordt omgezet in koolstof. Hoeveel koolstof een boom opslaat is afhankelijk van welke soort boom het is en het plaatselijke klimaat. Maar een boom slaat in 20 jaar gemiddeld 150 kg koolstof op.

Wie is de eigenaar van het land?2021-01-27T11:17:43+00:00

In de meeste gevallen werkt Treemendo samen met landeigenaren. Onze bossen bevinden zich meestal op eigendom van gemeentes, provincies, maar ook staats-, en privéland. Ongeacht de eigenaren ondertekenen we altijd overeenkomsten om de bescherming van de bossen op lange termijn te waarborgen.

Wie is de eigenaar van de bomen?2021-01-27T11:18:23+00:00

In de meeste gevallen partnert Treemendo met ervaren natuurorganisaties. In de meeste gevallen beheren zij de bomen en het bos en zijn ze eigenaar van de grond en de bomen.

Wanneer worden mijn bomen geplant?2021-01-27T11:18:46+00:00

De tijd tussen uw donatie en het feitelijk planten van de bomen is afhankelijk van de regio die je hebt gekozen en de tijd van het jaar. Het planten gebeurt meestal tijdens het regen- of winterseizoen, wanneer de grond optimale omstandigheden biedt voor het overleven van de boom.

Hoe weet ik of mijn bomen worden geplant?2021-01-27T11:19:18+00:00

We zullen zoveel mogelijk informatie over het bos en je bomen delen, zodat je de groei van het bos kunt volgen en nog veel meer. Uiteraard ben je uitgenodigd om eens langs te komen om het zelf te zien;)

Zijn Treemendo bossen beschermd tegen brand?2021-01-27T11:19:38+00:00

Momenteel planten we niet op locaties waar sprake is van brandgevaar. In de toekomst willen we in samenwerking met een duurzame bank een boomgarantiefonds oprichten als garant voor heraanplant van een bos als dat ooit nodig mocht zijn.

Kan ik mijn eigen boom komen planten?2021-01-27T11:19:01+00:00

Dit hangt af van de locatie. Om logistieke redenen, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van het of en de boomkwekerijen, kunnen we niet garanderen dat u uw eigen boom kunt planten, hopen we dat u het begrijpt.

Kan ik als vrijwilliger helpen?2021-01-27T11:19:46+00:00

Ja, we beseffen ons dat we samen de meeste impact kunnen maken. En dat zouden we graag met je samen doen, die impact maken! Stuur ons een e-mail naar info@treemendo.com.

Onbeantwoorde vragen, tips, opmerkingen?2021-01-27T11:19:29+00:00

Stuur ons een e-mail naar info@treemendo.com met je vragen en opmerkingen (en complimenten ;)).

Waarom je voor Treemendo kiest?2021-01-27T22:57:51+00:00

Wij helpen organisaties om bij te dragen aan biodiversiteit en klimaatmitigatie. We zijn dit non-profit platform gestart om bedrijven in staat te stellen om klimaat en naturupositief te opereren. Je staat gelijk in contact met het bos en krijgt updates over de groet. Je leert over de natuur en bossen. Zo kun je bijdragen aan het klimaat en de biodiversiteit met het vertrouwen dat 100% van je bijdrage naar onze missie gaat.

Bekijk onze Missie pagina voor meer details over het bovenstaande.

Wat is een klimaat positieve crew?2021-01-27T22:58:16+00:00

Een klimaat positieve crew betekent dat de ecologische voetafdrukken van al uw werknemers zijn gecompenseerd. De CO2-voetafdruk omvat de uitstoot van uw werknemer op het werk, tijdens zakenreizen, thuiswerk en hun persoonlijke uitstoot.

Hoe wordt een klimaat positive crew berekend?2021-01-27T22:58:11+00:00

De gemiddelde CO2-voetafdruk is ongeveer 10 ton CO2 per jaar.  We voegen een flinke marge toe om zeker van te zijn dat u klimaatpositief bent.

Kan ik de uitstoot van alle bedrijfsactiviteiten compleet compenseren?2021-01-27T22:58:27+00:00

Absoluut! Dit vereist echter wat extra berekeningen en tijd, daarom hebben we het je gemakkelijk gemaakt. Aangezien er geen tijd te verliezen is, kun je beginnen met het compenseren van de uitstoot van het gemiddelde van je werknemers (we hebben er een ruime veiligheidsmarge in opgenomen). om ervoor te zorgen dat we uw uitstoot dekken, en iets meer).
Voor degenen die echt tot in de details van hun organisatie willen compenseren en precies willen berekenen hoeveel de uitstoot is, briljant! Stuur ons een e-mail naar plant@treemendo.com

Hoeveel van het geld gaat naar de aanplant en onderhoud van bos?2021-01-27T22:58:37+00:00

Onze winst wordt gemeten in impact, en dit wordt weerspiegeld in hoe we uw geld uitgeven. Transparantie en vertrouwen zijn kernwaarden van ons. Al onze inkomsten gaan rechtstreeks naar onze maatregelen om een sterk netwerk van bossen en mensen te creëren.