Onze
bossen

Onze missie: Levendige bossen en een gezonde planeet

Lees meer

Onze missie: Levendige bossen en een gezonde planeet

Plant
bomen

Wat ons drijft?

Wat ons drijft? Het feit dat meer en meer mensen in een stedelijke omgeving wonen en zich minder verbonden voelen met de natuur. We zijn gedreven om mensen te verbinden met natuur en te laten beseffen dat we onderdeel zijn van dezelfde natuur. Een groot deel van het plezier halen we uit het ontwikkelen van nieuwe manieren om dit te doen. Daarbij zijn we niet gebonden door conventie. We streven naar sociale gelijkheid, positieve impact op het klimaat en iedereen verenigen om de natuur te herstellen.

Via ons platform streven we naar intersectioneel environmentalisme: met rechtvaardigheid voor mens en de planeet. Dat willen we en kunnen we niet alleen doen .. dus .. Doe je met ons mee?

Het probleem

Het gaat niet goed met onze planeet. Dieren, mensen, en bossen worden uitgebuit in plaats van dat we er voor zorg voor dragen. Dit terwijl de meeste soorten op land leven in bossen. Zo wordt 1 voetbalveld van het bos vernietigd per seconde. Dit vermindert de planetaire gezondheid, door het vernietigen van levens, het doen uitsterven van soorten en het versnellen van de klimaatcrisis.

Uitstoot

Ongeveer 25% van de wereldwijde uitstoot is afkomstig uit de land sector, de tweede grootste bron van de uitstoot van broeikasgassen na de energie-industrie. Ongeveer de helft van broeikasgassen zijn afkomtig uit ontbossing en bosdegradatie. Maar er is hoop, want bossen vangen co2 af die anders vrij zou zijn in de atmosfeer, en de aarde zou opwarmen.

Landbouw

Landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing. Slash-and-burn-landbouw is op veel plekken de eenvoudigste oplossing voor boeren om de grond vruchtbaar te maken. Dit doen ze door bomen te kappen en te verbranden wat daarvan overblijft. Deze techniek maakt de grond vruchtbaarder omdat het stikstof en andere voedende voedingsstoffen opleverd voor de grond, maar dit is helaas maar van korte duur.
De grond blijft vruchtbaar voor ongeveer maar twee jaar, na deze tijd zijn de voedingsstoffen opgebruikt. Wanneer dit gebeurt, vertrekken de boeren naar het volgende gedeelte van het (vaak) regenwoud. Ze laten hun landbouwgrond achter voor anderen, wat dan soms gebruikt wordt voor veeteelt, maar vaak volledig verlaten achterblijft.

Houtkap

Houtkap is ook een veel voorkomende oorzaak van de ontbossing. Deze bomen worden voornamelijk gekapt om te gebruiken voor hout- en papierproducten. De meest schadelijke vorm van houtkap heet “kaalslag.” Dit is wanneer een stuk bos volledig gekapt wordt waardoor er geen enkele levende boom meer is in dat gebied.
Vaak is mono-planten (wanneer slechts één soort boom wordt geplant in een gebied), de manier waarop er in deze gebieden bomengeplant wordt. En het zal vast geen verrassing zijn, deze manier van planten is niet geweldig. Hoewel deze manier van aanplant er wel voor zorgt dat er bomen geplant worden doet het niets meer dan dat. Alle biodiversiteit die verloren gaatdoor kaalslag wordt niet hersteld door te mono-planten. Dit komt doordat biodiversiteit wordt ondersteund door een diversiteit aan flora en fauna. Mono-planten is geen regeneratieve oplossing en dus geen oplossing voor het herstellen van (natuur)gebieden.

Water Cycli

Bomen ondergaan een natuurlijk proces genaamd “transpiratie.” Ja, een beetje zoals zweten, maar niet die stinkende soort die jij kent. Dit is wanneer de bladeren van de bomen water afscheiden dat in de atmosfeer wordt verdampt. Wanneer dit water verdampt, worden het wolken, die uiteindelijk als regen terug naar beneden komen. Wanneer bomen worden gekapt in een bos vermindert dit de hoeveelheid transpiratie, waardoor de hoeveelheid neerslag in dit gebied afneemt. Dit kan leiden tot droogte in het gebied wat bijvoorbeeld weer invloed heeft op lokale boeren en hun gewassen.

Verlies van biodiversiteit

Ontbossing betekent ook het verlies van leefomgevingen voor veel verschillende soorten planten en dieren. Tussen 70 en 80% van de planten en dieren in de wereld leeft in bossen en verliezen dur hun leefomgeving door ontbossing.

Bodemerosie

Wanneer bomen worden gekapt, betekent dit dat de omringende grond wordt losgemaakt en kan worden weggeblazen door wind of weggespoeld met regen. Dit is een ideaal recept voor zowel overstromingen als er zware regen valt en voor droogte omdat het water niet kan worden opgeslagen in de grond.

Het belang van bos

Is het jou al weleens gelukt om te ademen zonder zuurstof? Natuurlijk niet. Omdat wij mensen en veel ander leven op onze planeet afhankelijk zijn van zuurstof! Bossen geven ons zuurstof om te ademen, ze zorgen voor onderdak voor dieren en geven bescherming tegen overstromingen. Ze voorkomen bodemerosie en beperken de effecten van klimaatverandering omdat ze koolstof vastleggen. En alsof dat nog niet genoeg was, wanneer wij mensen alleen al naar een boom kijken helpt het ons onze stresslevels te verlagen en beter te studeren. De zorg voor bossen, is de zorg voor planetaire gezondheid.

Co2 opslag

De grootste, mega, super opslagplaats van koolstof? Oceanen! En op de tweede plaats (en ook erg belangrijk)? Correct, bossen. Bossen zijn ’s werelds een na grootste opslagplaats van koolstof. Ze leggen co2 vast die anders in de atmosfeer zou zitten en zou bijdragen aan de voortdurende veranderingen van ons klimaat.

Bossen leggen schadelijke stoffen vast zoals kooldioxide en maken er schone zuurstof van voor ons en ander leven om van te leven. Wist je dat in stedelijke omgevingen, bomen zelfs gassen zoals stikstof, ozon en koolmonoxide, en deeltjes zoals stof en rook? Vastleggen? We zijn dankbaar voor de bossen die we hebben, omdat sterke bossen fungeren als koolstofputten en daarmee de effecten van de klimaatverandering verminderen.

Feit: Diverse bossen slaan ongelooflijke hoeveelheden koolstof op, in het bijzonder oerbossen (bossen met eeuwen oude bomen), echter mono-aangeplante bossen waar maar een soort geplant is stoten vaak koolstof uit in plaats van het vast te leggen.

Vruchtbare grond

Bodemerosie is een van de schadelijke gevolgen van agrarische activiteiten en houtkap. Bodemerosie kan worden teruggedraaid wanneer we gezonde en diverse bossen planten. Deze bomen zullen dan een belangrijke rol spelen in het vastleggen van regenwater en het verminderen van het risico op natuurrampen zoals overstromingen en aardverschuivingen. Hun ingewikkelde wortel systemen werken als filters, ze verwijderen schadelijke stoffen en zorgen voor de absorptie van het water in de grond. Dit proces voorkomt schadelijke erosie en vermindert het risico van oververzadiging en overstromingen.

Biodiversiteit

In de breedste zin van het woord is biodiversiteit de term die wordt gebruikt om al het leven te beschrijven op onze planeet, in al zijn verscheidenheid. En wist je dat een enkele boom de thuisbasis kan zijn van wel honderden soorten insecten, schimmels, mossen, zoogdieren en planten? Afhankelijk van het soort voedsel en onderdak die ze nodig hebben, hebben verschillende dieren in het bos verschillende soorten leefomgevingen nodig. Wat zeker is, is dat zonder diverse bossen vol met verschillende soorten bomen, deze insecten, dieren en al het andere leven geen plek zouden hebben om te leven.

Onze methode van bosaanplant

Via het Treemendo platform creëren we een netwerk van mensen en organisaties zoals jij die het planten en groeien van bossen graar financieren. Je zou kunnen zeggen dat om te slagen we een netwerk van zorgverleners van verschillende soorten nodig hebben: beginnend met de financiering, verschillende gemeenschappen van planters en gevolgd door de essentiële hulp van insecten, dieren en schimmels die de bomen uiteindelijk onderdeel maken van diverse bossen.

Netwerken

Bossen hebben ingewikkelde ondergrondse wortel-systemen, die verbinden de bomen met elkaar dankzij een web van mycorrhiza-schimmels. Een web van wat?! Een sociaal netwerk van schimmels en planten via de wortels. Ze delen water, koolstof, stikstof, mineralen en andere voedingsstoffen tussen individuele planten. Dit verschijnsel wordt aangeduid als World Wood Web (een term die bedacht is door de bioloog en bos ecoloog Suzanne Simard).

Bij Treemendo hebben we ons laten inspireren door dit ondergrondse schimmelweb. Wij maken verbindingen boven de grond. Door partners en projecten te verbinden om gemeenschappelijke aanplant en bescherming van bossen te versterken, mensen in staat te stellen mee te doen, de biodiversiteit te vergroten en regeneratieve bossen te planten.
Wij dragen daaraan bij op een regeneratieve manier. Door het ingewikkelde systeem van verbindingen te omarmen want (her)bebossing is meer dan alleen het planten van bomen – het is het herstellen van een landschap door het verbeteren van de diversiteit en het gezond functioneren van ecosystemen.

Transparantie

Allereerst, waarom is transparantie zo belangrijk is als het gaat om de aanplant en het groeien van bomen? Omdat de aanplant en het groeien van bomen een ver-van-eenvoudig proces is. Kijk bijvoorbeeld naar het effect op gebieden wanneer er maar een soort boom geplant wordt in plaats van veel verschillende soorten om er een levendig biodivers bos van te maken. En dan hebben we het nog nieteens over de vernietigende effecten op de biodiversiteit wannner niet-inheemse soorten geplant worden. En natuurlijk is er ook een sociaal component: wanneer de lokale gemeenschap niet betrokken is of wanneer er geen lokale partnerschappen zijn om voor bossen te zorgen zullen het geen eeuwige bossen worden.

Partners

Het goed en gezond planten en groeien van bomen in diverse bossen is geen kattenpis. En daarom werken we samen met experts op het gebied (letterlijk!). Wij kiezen onze partners op basis van verschillende criteria. Zo werken we alleen met organisaties die verschillende soorten inheemse bomen planten en deze diverse bossen beschermen zodat het oude bossen worden. Daarnaast zijn ook eerlijke lonen en het actief, lokale gemeenschappen betrekken belangrijke eisen.

& Nbsp;

Wij werken samen met:

Staatsbosbeheer, Afrika Woodgrow, Borders Forest Trust Schotland

Neem deel aan onze missie

Iedereen kan bijdragen om bossen over de hele wereld weer tot leven te brengen. Wij geloven dat elke burger en elke organisatie de kracht heeft om positieve impact te maken. Dit kan door te zorgen voor bestaande bossen, door bosaanplant te financieren en natuurlijk ook door bomen te planten.

Klinkt dit allemaal als vogelgezang in de oren? Doe met ons mee!

Plant jouw bomen hier

Plant
trees